Opis projektu

Beneficjent CENTROPAP NIEDŹWIEDZKI SZEWCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA realizuje projekt pn.

"Zwiększenie konkurencyjności firmy CENTROPAP NIEDŹWIECKI SZEWCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA poprzez wdrożenie do oferty firmy innowacji Produktowej"

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Celem projektu jest wprowadzenie na rynek, przez Wnioskodawcę, nowego, innowacyjnego produktu jakim będą etykiety personalizowane o szerokości powyżej jednego metra, drukowane na papierze kredowym z plików z danymi zmiennymi. Działanie to istotnie wpłynie na rozwój prowadzonej działalności, zarówno w zakresie poszerzenia grona klientów, wzrostu konkurencyjności i dywersyfikacji oferty produktowej.

Wartość projektu : 1 353 438,81PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 883 916,58 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.05.2023 r. – 31.12.2023 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od p. Szewczyk Paweł, nr tel +48 42 211 02 32, email: biuro@centropap.pl

Innowacja, jakość, terminowość.

Drukarnia Łódź - Centropap

Skontaktuj się z nami